Προσφώνηση
Όνομα *
Επώνυμο *
Επωνυμία
Οδός
ΤΚ
Πόλη
Τηλέφωνο
Φαξ
email *
μήνυμα *
Τηλεφωνήστε μου οποτεδήποτε στον αριθμό:
Τηλεφωνήστε μου στον αριθμό:
στις (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ)
στις … η ώρα
Εάν σας καλέσω, με ποιο όνομα να συστηθώ στους συνεργάτες σας;
Τι να αναφέρω σαν αιτία της κλήσης μου;
Εάν αντί για τηλεφωνική επικοινωνία επιθυμείτε επικοινωνία με ΦΑΞ ή email, σημειώστε το ακολούθως:  
Παρατήρηση: Φυσικά δεν αναφέρεται κατά την κλήση το όνομα της εταιρεάις και η αιτία της κλήσης. Αναφέρεται μόνο το όνομα "Scholz" με την υπόδειξη, ότι πρόκειται για "ιδιωτική υπόθεση". Φυσικά μπορείτε ακολούθως να αναφέρετε και ένα άλλο όνομα ή μία άλλη αιτία που θα αναφέρω όταν σας καλέσω.
Κωδικός ασφαλείας προς αποφυγή spam. Πληκτρολογήστε τους προβαλλόμενους αριθμούς και χαρακτήρες στο διπλανό πεδίο. *
Captcha zur Spamvermeidung
  * Υποχρεωτικά πεδία